Author: Ngoc Nguyen

0

Suy thận mãn tính và những thông tin liên quan khác

khi các triệu chứng của suy thận mãn tính biểu hiện ra ngoài thì cũng là lúc suy thận mạn đã vào giai đoạn cuối, chức năng thận chỉ còn 10-15%. Nếu không được điều trị kịp thời,...